top of page
natuur (1)_bewerkt_edited.jpg

Vanaf 1999 zijn we actief in het bermen maaien met de front-/ zijklepelaar. Dit is later uitgebreid met de maai zuigcombinatie voor langs de weg.

Sinds 2018 is er ook een kraan beschikbaar voor het slotenmaaien en het verdere onderhoud aan bermen en paden. 

Bermen klepelen

Bermen klepelen

Voor het klepelen van de wegbermen hebben we 3 verschillende klepelaars ter beschikking zodat we voor elke berm de juiste klepelmaaier kunnen gebruiken.

Slootmaaisel ruimen

Slootmaaisel ruimen

Met onze veegmachine kunnen we paden en wegen vegen, dit kan door middel van een smalspoor trekker op smalle paden of met een gewone trekker op de wegen

Paden/weg vegen

Paden/weg vegen

Met onze veegmachine kunnen we paden en wegen vegen, dit kan door middel van een smalspoor trekker op smalle paden of met een gewone trekker op de wegen.

Maai zuigcombinatie

Maai zuigcombinatie

Met deze combinatie kunnen we de berm klepelen en het maaisel direct afzuigen. Dit kan belangrijk zijn voor het verschralen van de bermen.

Acrobaat

Acrobaat

We kunnen met de acrobaat of bermenhark het bermmaaisel op zwad leggen zodat het opgeruimd kan worden met de opraapwagen of de balenpers.

Sloten maaien

Sloten maaien

Met onze lichte en compacte mobiele kraan kunnen we de sloten maaien zonder insporing op het land. En met zo min mogelijk overlast langs wegen.

Paden/bermen opknappen

Paden/bermen opknappen

Met onze compacte mobiele kraan kunnen we complete paden opknappen, maar ook bermen. Door de compacte omvang van de kraan kunnen we langs de weg werken zonder te veel overlast te veroorzaken. Ook kunnen we de paden opschuiven met trekker en schuifblad.

Berm- en slootonderhoud

bottom of page