top of page
Achtergrond

Piet van Heerebeek heeft een achtergrond in de agrarische sector. Van hieruit is hij ruim 20 jaar geleden gestart met bermonderhoud. Om de diverse klepelmaaiers meer in te kunnen zetten, heeft hij zich destijds verdiept in het natuuronderhoud. 

Begin 2020 is zoon Dave toegetreden tot het bedrijf. Hij heeft de passie voor de natuur van zijn vader meegekregen.

Specialisme
Foto (126).jpg

Voor het werken in de natuur zijn er tractoren met brede danwel gazonbanden beschikbaar. Ze hebben zelf diverse machines ontwikkeld om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk insporing en dus structuurbederf optreedt in de (natte) natuur. Ook de beschikbare kraan en strooier zijn voorzien van brede banden.

Daarnaast zijn er voor de plant- en boomteelt 2 plantmachines beschikbaar voor zowel de professionele boomkweker als in de natuur voor bijvoorbeeld het planten van een nieuwe houtwal of bosplantsoen in het kader van natuurcompensatie.

Persoonlijk contact

Piet en Dave van Heerebeek vinden het belangrijk om direct contact te hebben met de opdrachtgevers en grotendeels zelf de werkzaamheden uit te voeren. Dit zorgt ervoor dat er kwaliteit geleverd wordt. 

GPS

Bij bijna alle werkzaamheden wordt op GPS gewerkt. We kunnen vooraf kaarten inlezen en conform opdracht werken. Maar ook achteraf  GPS kaarten aanleveren met exacte oppervlakte, hoogtes en locatie van de bewerkte percelen.

Certificering

Zowel Piet als Dave van Heerebeek zijn beiden gecertificeerd voor de Wet Natuurbescherming (voorheen Flora en Faunawet), niveau 3 en hebben de cursus beheer natuurgraslanden gevolgd. VCA is uiteraard ook in het bezit. 

Daarnaast heeft het bedrijf niveau 3 op de CO2 Prestatieladder.

Werkgebied

Het werkgebied bestrijkt heel de provincie Noord Brabant.

Foto (135).JPG

Jarenlange ervaring

bottom of page