CO2 Prestatieladder

Achtergrond

Wij willen graag duurzaam werken. Met nog minder energieverbruik en nog minder CO2 uitstoot. Duurzaam denken en handelen is belangrijk in ons werk en in ons gedrag. De CO2-prestatieladder helpt ons daarbij.

 

De CO2 -Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2 -managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt.

 

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

A- Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint

B- Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie

C- Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid

D- Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

Elk gecertificeerde organisatie wordt jaarlijks geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde Certificerende Instelling (CI). Een gecertificeerde organisatie heeft hierdoor gegarandeerd een werkend CO2-managementsysteem voor de organisatie en de projecten, dat jaarlijks wordt getoetst op ambities, reductie en continue verbetering.

We zijn druk doende om ons te certificeren voor niveau 3. Op 22 maart 2021 vindt het vooronderzoek plaats en op 15 april 2021 de audit door TÜV. 

Documenten

Zie ook de website van de SKAO

Directiebeoordeling

Audit checklijsten

Interne audit

Contact

© 2020 by R. van Heerebeek                             

Kvk nummer 77102126                                     Proudly created with Wix.com